Pryž neboli guma je materiál, získávaný ze surového přírodního nebo syntetického kaučuku přídavkem vhodného síťovadla a působením tepla. Tento proces je nazýván vulkanizací. Příměsemi pryže jsou saze, oxid železitý a křída. Vulkanizací se zlepší stěžejní vlastnosti kaučuků, zejména pevnost v tahu, elastická vratnost deformace, strukturní pevnost, odolnost vůči oděru.

Pryže se používá téměř ve všech odvětvích průmyslu, nejviditelnějším použitím je automobilový průmysl, neboť se zde pryž používá na výrobu pneumatik, hadic, těsnění atd. Pryžové výrobky najdeme i v zemědělském, leteckém či potravinářském průmyslu. Pryžová těsnění používají i vodohospodáři, pryž má opravdu velmi široké využití.

Jedna ze základních (a relativně dobře měřitelných) vlastností pryže je tzv. tvrdost udávaná v Shore (°). Rozlišuje se několik stupnic tvrdosti Shore, ale všechny mají rozsah od 0 do 100 dílků. 

Při jejím laboratorním určování se jedná o dynamicko-elastickou zkoušku, kdy se měří odraz zkušebního tělesa od podložky ze zkoušeného materiálu.

K běžnému stanovení tvrdosti pryže jsou určeny ruční tvrdoměry, které fungují na principu hloubky vpichu penetračního hrotu.

Námi nejčastěji používané druhy pryží:

EPDM (etylen-propylen-dienový kaučuk)

EPDM je vedle SBR, NBR a CR jedním z nejvšestrannějších představitelů syntetického kaučuku.

Výhody
vysoká tepelná odolnost
odolnost vůči kyselinám a zásadám, povětrnostním vlivům, ozónu a chemikáliím, stárnutí a trvalé deformaci, nepraská, nepuchří, zůstává v elastickém stavu po dobu v řádu let

Omezení
nevhodné pro použití s oleji a palivy, pro tyto aplikace se doporučují směsi NBR
nehořlavost pak směsi CR
nemá odolnost proti oděru, pro tyto aplikace se doporučují jiné pryže

SBR (butadien – styrenový kaučuk)

Tato pryž je určena pro všeobecné použití v místech, kde na materiál nejsou kladeny žádné zvýšené nároky, jako je teplota, chemická odolnost a stárnutí.

Výhody

nejrozšířenější typ kaučuku
dobré fyzikálně-mechanické hodnoty, dobrá odolnost mechanickému namáhání
velmi dobrá odolnost vůči kyselinám a zásadám

Omezení
omezená odolnost proti oleji, povětrnostním vlivům a ozónu

NBR (butadien – akrylonitrilový kaučuk /Perbunan/)

Jde o kompaktní pryž s hladkým povrchem. Má dobré mechanické vlastnosti, zejména pevnost v tahu, ohýbání, nepropustnost pro plyny.

Výhody
odolnost oleji, bionaftě, naftě, propanu, zemnímu plynu
odolnost proti přirozenému i tepelnému stárnutí

Omezení
omezená odolnost ozónu
není vhodná pro ketony, ethery nebo aminy, koncentrované kyseliny a zásady

NR-SBR 

Výhody 
pryž ze směsi přírodního a butadienstyrenového kaučuku má dobré fyzikálně-mechanické vlastnosti
dobře odolává mechanickému namáhání
má vyšší odolnost vůči poškrábání a vysokým teplotám než pryž z čistého kaučuku

Omezení
pouze v omezené míře odolává povětrnostním vlivům, ozonu Není vhodná pro dlouhodobý styk s chemikáliemi a ropnými látkami. Pryž není určená pro styk s poživatinami.

Dále používáme i tyto pryže:

CR (chloroprenový kaučuk  nebo také neopren)

Polychloroprenový kaučuk (neopren) má dobré fyzikálně mechanické vlastnosti a je vhodný pro použití zejména do míst, kde mohou působit v různých kombinacích vlivy, které standardní pryže NBR a SBR poškozují.

Výhody

Částečná odolnost proti olejům a tukům, ozónu

je nehořlavá/samozhášivá

Omezení

Nesmí se použít na koncentrované kyseliny nebo zásady ani uhlovodíky.

VMQ (silikonový kaučuk)

VMQ silikonové kaučuky fungují skvěle v tepelně náročných aplikacích a vzhledem k jejich čistotě, jsou zvláště vhodné pro hygienické aplikace v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu.

Výhody
Dobrá odolnost vůči syntetickým, živočišným tukům a rostlinným olejům, glykolu, nehořlavým hydraulickým kapalinám, různým rozpouštědlům.

Omezení
Rozsah teplot od –50 °C do + 180 °C 
VMQ by neměl být používán v koncentrovaných kyselinách
není vhodné pro vody a páry nad 100 °C, estery a ethery, aromatické uhlovodíky

FKM (Viton)

V zásadě mají silikony malou pevnost a odolnost vůči vzniku trhlin a oděru, avšak jejich mechanický výkon může být rozšířen speciálním slučováním. Odolnost vůči zásadám je obecně dobrá, chemické vlastnosti mohou být rozšířeny speciálním slučováním tak, aby byla zajištěna například lepší odolnost vůči olejům a palivům.

Výhody

Odolný minerálním olejům a mazivům
Není odolný vodě, kyselinám, syntetickým automobilovým brzdovým kapalinám

Omezení

Neměl by přijít do kontaktu s uhlovodíky jako je například benzín a petrolej, s párou při vysokém tlaku

HNBR

Používá se pro svůj větší teplotní rozsah než klasické NBR, je odolná vůči hydraulickým kapalinám na bázi minerálních olejů, živočišným a rostlinným tukům, motorové naftě, ozonu, kyselému plynu, zředěným kyselinám a zásadám.

Výhody

odolná novým bio-olejům
vhodný pro vysoké dynamické zatížení a má dobrou odolnost proti otěru

Omezení

Vyšší cena

Další používané směsi různých druhů pryží jsou např. BR-NR, NR-IR, IR-SBR, BR-NR-SBR, IIR.

Pryž