Je určeno především pro těsnění hřídelů velkých průměrů u robustních konstrukcí (např.válcovacích stolic).K těsnění hřídelů do vnitřních průměrů 380 mm se doporučuje přednostně užívat hřídelové těsnění Gufero podle čSN 9401. Těsnící plocha břitu je vytvořena ploškou, která sahá od ostří břitu do vzdálenosti 2 až 5 mm, podle velkosti Sevanitu. Těsnící břit – vnitřní část hřídelového těsnění Sevanit, která přímo přiléhá na těsněný hřídel, se sestává z ostří břitu a těsnící plochy břitu. Tažná pružina – součást sevanitu, přitlačuje těsnící břit na hřídel.

Technické náležitosti objednávky

 • označení hřídelového těsnění názvem Sevanit, doplněným druhem provedení ( P nebo HP )
 • rozměr (vnitřní průměr, vnější průměr,výška)
 • případné upřesnění těsněné látky a její agresivity, zvýšená teplota a pod.
 • použijte katalogové číslo

Materiál

Hřídelové těsnění Sevanit se vyrábí z pryže 40-235 pokud není požadováno jinak. Tažná pružina je vyrobena z ocelového drátu podle čSN 6450.2.
Po delší době skladování se vlivem působení nasazené pružiny projeví trvalá deformace pryže a vnitřní průměr se zmenší. Toto zmenšení průměru nemá vliv na kvalitu hřídelového těsnění Sevanit.

Použití:

Hřídelové těsnění Sevanit slouží k utěsňování hřídelů s rotačním pohybem. Zabraňuje unikání různých mazadel, kapalin, nebo jiných druhů látek z těsněného prostoru a zamezuje vnikání prachu, nečistot a vody do prostoru těsněním.

Ve speciálních případech , např. při těsnění silně agresivních olejů a kapalin, při extrémních teplotách, vyšších obvodových rychlostech, nebo vyšším přetlaku, je nutno dohodnout způsob těsnění a druh použité pryže s výrobcem. Směrnice pro konstrukci a montáž. Správná funkce a životnost hřídelového těsnění Sevanit je podmíněna dodržováním konstrukčních a montážních směrnic.

Sevanit P

(pro dělená tělesa)

Sevanit HP

(pro nedělená tělesa)

Opracování hřídele pro obvodovou rychlost od 4 do 12m/s je nutno provádět broušením bez posuvu. Na povrchu hřídele nesmějí být rysky, ani jiné poškození, způsobené neodbornou manipulací, nebo montáží. Po delší době skladování se vlivem působení nasazené pružiny projeví trvalá deformace pryže a vnitřní průměr se zmenší.Toto zmenšení průměru nemá vliv na kvalitu hřídelového těsnění Sevanit.

Doporučená drsnost povrchu hřídele:

 • pro obvodovou rychlost do 2 m/s Ra 0,8
 • pro obvodovou rychlost od 2m/s do 4m/s Ra 0,4
 • pro obvodovou rychlost od 4m/s do 12m/s Ra 0,2 až 0,4

Doporučené úpravy hřídele:

pro obvodové rychlosti od 4 do 12m/s je vhodné upravit povrch (cementováním nebo kalením) tak,aby tvrdost povrchu byla 45 až 60 HRC.

 • v případě, že nelze s ohledem na použitý materiál hřídel tepelně zpracovat, je možné použít kalená pouzdra,nebo tvrdý návar
 • od 8 do 12m/s je vhodné pro kalení povrch tvrdě chromovat (tl.0,02 – 0,03mm) a leštit
 • všechny ostré hrany hřídele přicházející při montáži do styku s břitem těsnění, musí být zaobleny, nebo sraženy. Není-li zaoblení z konstrukčních důvodů proveditelné, je nutné použít montážních pouzder
 • před montáží se břit po celém obvodě otře jemným hadříkem, zkontrojuje se usazení pružiny v drážce
 • před nasunutím se doporučuje namočit hřídelové těsnění asi 15-30 min. do kapaliny, která musí být utěsněna (do utěs?ované kapaliny), nebo jiné kapaliny obdobných vlastností, jako těsněná látka, jejíž teplota je 16-25°C. Tento postup je zvláš? důležitý po delším skladování.
 • povrch hřídele se potře těsněnou látkou (oleje,mazadly atd.)
 • hřídelové těsnění Sevanit typu HP se montuje nasunutím do úložného prostoru tak, aby pružina směřovala k těsněnému mediu
 • při navlékání těsnění přes závity drážky, nebo osazení hřídele je nutno použít montážních pouzder, zabra?ujících poškození těsnícího břitu

Provedení a dovolené vady těsnění

 • Na těsnící ploše břitu a na ostří břitu se nedovolují žádné vady.
 • Na ostatním povrchu pryžové části jsou povoleny vzhledové vady např:
 • otisky poškození formy na povrchu, nebo do hloubky max +/- 0,4 mm
 • nedolisky osazení pro pružinu se povolují v rozsahu od 10 do 100 mm podle velikosti Sevanitu
 • prohlubeniny a výstupky v hloubce nebo výšce 0,2 mm a celkové ploše max 20 mm2 v počtu 10 ks na povrchu jednoho kroužku
 • úchylky rovinnosti čela kroužku se dovolují v rozsahu 0,5 až 1,5 mm

Pružina je na jednom konci ukončena válcovým, nebo kuželovým osazením (zámkem) pro spojení. Nemusí být po stočení přesně kruhová, nesmí však mít po stočení náhlé změny zakřivení. Spoj pružiny musí být pevný. U větších průměrů je pružina vyrobena z více dílů. Při provedené zkoušce nesmí být zjištěna větší trvalá deformace než 4% původní délky.

Značení

Na každém hřídelovém těsnění Sevanit musí být vyznačeny rozměry, např. 390X430x20

Zkoušení

 • provedení těsnění Sevanit, tj. těsnící břit, těsnící plocha břitu, vzhledové vady, značení a provedení pružinky se posuzují pouhým okem
 • rovinnost se měří pomocí měrek přiložením těsnícího kroužku na rovinnou desku
 • rozměry těsnících kroužku a dovolené úchylky se měří měřidly s odpovídající přesností
Popis (vnitřní průměr/vnější průměr/síla) Katalog
Sevanitové těsnění 030x055x012,0 HP S0305512.0HP
Sevanitové těsnění 035x060x012,0 HP S03506012.0HP
Sevanitové těsnění 040x065x012,0 HP S04006512.0HP
Sevanitové těsnění 045x070x012,0 HP S04507012.0HP
Sevanitové těsnění 050x075x012,0 HP S05007512.0HP
Sevanitové těsnění 055x080x012,0 HP S05508012.0HP
Sevanitové těsnění 060x085x012,0 HP S06008512.0HP
Sevanitové těsnění 060x085x012,5 P S06008512.5P
Sevanitové těsnění 065x090x012,0 HP S06509012.0HP
Sevanitové těsnění 070x095x012,0 HP S07009512.0HP
Sevanitové těsnění 075x100x012,0 HP S07510012.0HP
Sevanitové těsnění 080x105x012,0 HP S08010512.0HP
Sevanitové těsnění 080x105x012,5 P S08010512.5 P
Sevanitové těsnění 085x110x012,0 HP S08511012.0HP
Sevanitové těsnění 085x110x012,5 P S08511012.5P
Sevanitové těsnění 090x115x012,0 HP S09011512.0HP
Sevanitové těsnění 090x115x012,5 P S09011512.5P
Sevanitové těsnění 095x120x012,0 HP S09512012.0HP
Sevanitové těsnění 100x130x014,0 HP S100130014.0HP
Sevanitové těsnění 100x130x014,0 P S10013014.0P
Sevanitové těsnění 100x130x016,0 HP S100130016.0HP
Sevanitové těsnění 110x140x014,0 HP S110140014.0HP
Sevanitové těsnění 110x140x014,0 P S11014014.0P
Sevanitové těsnění 110x140x016,0 HP S11014016.0HP
Sevanitové těsnění 120x150x014,0 P S12015014.0P
Sevanitové těsnění 120x150x016,0 HP S12015016.0HP
Sevanitové těsnění 130x160x014,0 HP S13016014.0HP
Sevanitové těsnění 130x160x016,0 HP S130160016.0HP
Sevanitové těsnění 140x170x014,0 P S140170014.0P
Sevanitové těsnění 140x170x016,0 HP S140170016.0HP
Sevanitové těsnění 150x180x014,0 P S150180014.0P
Sevanitové těsnění 150x180x016,0 HP S150180016.0HP
Sevanitové těsnění 160x190x014,0 P S160190014.0P
Sevanitové těsnění 160x190x016,0 HP S160190016.0HP
Sevanitové těsnění 170x200x014,0 P S170200014.0P
Sevanitové těsnění 170x200x016,0 HP S170200016.0HP
Sevanitové těsnění 175x205x016,0 HP S175205016.0HP
Sevanitové těsnění 180x215x016,0 P S180215016.0P
Sevanitové těsnění 180x215x018,0 HP S180215018.0HP
Sevanitové těsnění 190x225x016,0 P S190225016.0P
Sevanitové těsnění 190x225x018,0 HP S190225018.0HP
Sevanitové těsnění 190x225x018,0 P S190225018.0P
Sevanitové těsnění 200x235x016,0 P S200235016.0P
Sevanitové těsnění 200x235x018,0 HP S200235018.0HP
Sevanitové těsnění 210x245x016,0 P S210245016.0P
Sevanitové těsnění 210x245x018,0 HP S210245018.0HP
Sevanitové těsnění 220x255x018,0 HP S220255018.0HP
Sevanitové těsnění 230x265x016,0 P S230265016.0P
Sevanitové těsnění 230x265x018,0 HP S230265018.0HP
Sevanitové těsnění 240x275x016,0 P S240275016.0P
Sevanitové těsnění 240x275x018,0 HP S240275018.0HP
Sevanitové těsnění 245x270x018,0 P S245270018.0P
Sevanitové těsnění 250x285x016,0 P S250285016.0P
Sevanitové těsnění 250x285x018,0 HP S25028518.0HP
Sevanitové těsnění 260x300x018,0 P S260300018.0P
Sevanitové těsnění 260x300x020,0 HP S260300020.0HP
Sevanitové těsnění 260x310x018,0 P S260310018.0P
Sevanitové těsnění 260x320x018,0 P S260320018.0P
Sevanitové těsnění 270x310x018,0 P S270310018.0P
Sevanitové těsnění 270x310x020,0 HP S270310020.0HP
Sevanitové těsnění 280x320x018,0 P S280320018.0P
Sevanitové těsnění 280x320x020,0 HP S280320020.0HP
Sevanitové těsnění 280x320x020,0 P S280320020.0P
Sevanitové těsnění 290x330x018,0 P S290330018.0P
Sevanitové těsnění 290x330x020,0 HP S290330020.0HP
Sevanitové těsnění 300x340x018,0 HP S300340018.0HP
Sevanitové těsnění 300x340x018,0 P S300340018.0P
Sevanitové těsnění 300x340x020,0 HP S300340020.0HP
Sevanitové těsnění 310x350x020,0 HP S310350020.0HP
Sevanitové těsnění 315x365x020,0 HP S315365020.0HP
Sevanitové těsnění 320x360x018,0 P S320360018.0P
Sevanitové těsnění 320x360x020,0 HP S320360020.0HP
Sevanitové těsnění 330x370x020,0 HP S330370020.0HP
Sevanitové těsnění 340x380x018,0 P S340380018.0P
Sevanitové těsnění 340x380x020,0 HP S34038020.0HP
Sevanitové těsnění 350x390x018,0 P S350390018.0P
Sevanitové těsnění 350x390x020,0 HP S350390020.0HP
Sevanitové těsnění 355x405x020,0 HP S355405020.0HP
Sevanitové těsnění 360x400x018,0 P S360400018.0P
Sevanitové těsnění 360x400x020.0HP S36040020.0 HP
Sevanitové těsnění 370x410x018,0 P S370410018.0P
Sevanitové těsnění 370x410x020,0 HP S370410020.0HP
Sevanitové těsnění 380x420x020,0 HP S380420020.0HP
Sevanitové těsnění 390x430x020,0 HP S390430020.0HP
Sevanitové těsnění 400x440x018,0 P S400440018.0P
Sevanitové těsnění 400x440x020,0 HP S400440020.0HP
Sevanitové těsnění 400x450x018,0 P S400450018.0P
Sevanitové těsnění 400x450x020,0 HP S400450020.0HP
Sevanitové těsnění 410x460x025,0 HP S410460025.0HP
Sevanitové těsnění 420x470x022,5 P S420470022.5P
Sevanitové těsnění 420x470x025 HP S420470025HP
Sevanitové těsnění 420x470x025,0 HP S420470025.0HP
Sevanitové těsnění 430x480x022,5 P S430480022.5P
Sevanitové těsnění 430x480x025,0 HP S430480025.0HP
Sevanitové těsnění 440x490x022,5 P S440490022.5P
Sevanitové těsnění 440x490x025,0 HP S440490025.0HP
Sevanitové těsnění 450x500x022,5 P S450500022.5P
Sevanitové těsnění 450x500x025,0 HP S45050025.0HP
Sevanitové těsnění 460x510x022,5 P S460510022.5P
Sevanitové těsnění 460x510x025,0 HP S460510025.0HP
Sevanitové těsnění 470x520x022,5 P S470520022.5P
Sevanitové těsnění 470x520x025,0 HP S4470520025.0HP
Sevanitové těsnění 480x530x022,5 P S480530022.5P
Sevanitové těsnění 480x530x025,0 HP S480530025.0HP
Sevanitové těsnění 480x530x22,5 P S48053022.5P
Sevanitové těsnění 490x540x022,5 P S490540022.5P
Sevanitové těsnění 490x540x025,0 HP S490540025.0HP
Sevanitové těsnění 500x550x022,5 P S500550022.5P
Sevanitové těsnění 500x550x025,0 HP S500550025.0HP
Sevanitové těsnění 510x560x022,5 P S510560022.5P
Sevanitové těsnění 510x560x025,0 HP S510560025.0HP
Sevanitové těsnění 520x570x025,0 HP S520570025.0HP
Sevanitové těsnění 530x580x022,5 P S530580022.5P
Sevanitové těsnění 530x580x025,0 HP S530580025.0HP
Sevanitové těsnění 540x590x022,5 P S540590022.5P
Sevanitové těsnění 540x590x025,0 HP S540590025.0HP
Sevanitové těsnění 550x600x025,0 HP S550600025.0HP
Sevanitové těsnění 560x600x018,0 P S560600018.0P
Sevanitové těsnění 570x620x022,5 P S570620022.5P
Sevanitové těsnění 570x620x025,0 HP S570620025.0HP
Sevanitové těsnění 580x630x025,0 HP S580630025.0HP
Sevanitové těsnění 590x640x018,0 P S590640018.0P
Sevanitové těsnění 590x640x025,0 HP S590640025.0HP
Sevanitové těsnění 600x650x025,0 HP S600650025.0HP

Sevanitová těsnění