1. Společnost Gumárna K+P, spol. s r.o., se sídlem Zahradní 96, 541 01 Trutnov, IČO 274 85 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21817 (dále jen Gumárna K+P) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

a.) v případě poptávky zboží, služeb nebo jiného zájmu o spolupráci:

 • jméno a příjmení
 • adresu sídla
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • IČO, DIČ

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky zboží a služeb a pro jednání o této nabídce. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Gumárna K+P zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a společností Gumárna K+P, nejdéle 5 let od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

b.) v případě vaší objednávky nebo uzavření kupní smlouvy:

 • jméno a příjmení
 • adresu sídla
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • IČO, DIČ
 • údaje spojené s platbou
 • údaje spojené s doručením

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytnutí plnění z objednávky nebo ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Toto zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 11 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

2. Společnost Gumárna K+P prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

 • poskytovatel informačního systému Pohoda
 • poskytovatel aplikace kontaktního formuláře: Contact Form 7
 • poskytovatel aplikace e-shopu: WooCommerce
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po společnosti Gumárna K+P informaci, jaké osobní údaje zpracovává a vyžádat si u ní kopii takové informace,
 • vyžádat si u společnosti Gumárna K+P přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po společnosti Gumárna K+P výmaz osobních údajů – výmaz společnost Gumárna K+P provede, pokud tento výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy společnosti Gumárna K+P,
 • žádat přenos osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány automatizovaným způsobem,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost Gumárna K+P nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit se svou stížností na soud.

Jakožto plátce DPH musí společnost Gumárna K+P postupovat v souladu s požadavky § 27 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty. Není tedy možné provést výmaz osobních údajů uvedených na daňových dokladech vydaných společností Gumárna K+P.

4. Používání souborů cookies:

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Ochrana osobních údajů